9 augusti 2019
Uppsägning av förhyrda p-platser eller förråd

Uthyrningen av p-platser handläggs av vår vicevärd. Uthyrningen av lokaler handläggs av vår vice ordförande.

Din uppsägning av p-plats eller förråd skall postas till Riksbyggen enligt nedanstående adress:

Riksbyggen Servicecenter

Box 540

721 09 Västerås
Uppdaterat 2019-08-12