Hem
Sök
Kalender
Förtroendevalda
Om Huggaren
Gemensamhetsplatser
Återvinning
Årsredovisningar, stadgar och stämmoprotokoll
Huggarbladet
Logga in
Felanmälan Riksbyggen
Uppsägning av förhyrda p-platser och förråd
Vicevärdstjänster
Fritidskomittén informerar
Riksbyggens Blankettsida
Regler för Brf Huggarens gästparkeringar
14 augusti 2014
På förekommen anledning - §41
Styrelsen i HSB Brf Huggaren i Umeå vill på förekommen anledning vill påminna om att vissa arbeten i lägenheterna kräver styrelsens tillstånd. Förtydligande av reglerna enligt våra stadgar följer nedan:

§41


Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion,
1. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
Eller
2. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.Uppdaterat 2014-08-19
Utskriftsvänlig sida
Brf Huggaren, Stenmarksvägen 7,9,11,13 i UMEÅ, www.huggaren.nu
Provided by Webforum